Trojročná záruka

3 years warranty
Toptime, s.r.o. poskytuje predlženú 3 ročnú záruku na všetky predávané hodinky! To znamená, že od nás dostanete na všetky hodinky štandardnú dvojročnú záruku poskytovanú výrobcom alebo distribútorom a Vaše hodinky budú v tejto lehote servisované v autorizovanom servisnom stredisku. TRETÍ ROK záruky bude poskytnutý našou spoločnosťou, pričom Vaše hodinky opravíme v našom servisnom stredisku. Ak radšej uprednostňujete autorizované servisné stredisko aj počas tretieho roku záruky, budeme si účtovať servisný poplatok vyúčtovaný od tohto autorizovaného servisného strediska. Aj po vypŕšaní záručnej doby nám môžete hodinky zakúpené u nás kedykoľvek zaslať späť na opravu, pričom si budeme účtovať servisný poplatok vyúčtovaný podľa typu a obtiažnosti opravy. Tento poplatok Vám oznámime po prehliadke hodiniek, pričom ho vždy musíte najprv odsúhlasiť. Vždy platíte len za to, čo sa skutočne urobí! V takomto prípade je zákazník zodpovedný za všetky prepravné náklady, ktoré sa zaúčtujú spolu s opravou.

 

Hodinky, ktoré majú abnormálne symptómy nepresnosti (veľké omeškávanie alebo utekanie času) budú opravené v záručnej dobe. Ak si myslíte, že Vaše hodinky nefungujú správne alebo majú inú závadu, prosím kontaktujte nás.

 

Naša záruka sa nevzťahuje na "vonkajšie poškodenie" hodiniek a iných výrobkov spôsobené pádom, nosením, či iným nesprávnym používaním alebo fyzickým poškodením. Záruka sa takisto nevzťahuje na nerešpekovanie pokynov o vodotesnosti hodiniek, na výmenu batérií u quartzových hodiniek alebo na prípady, keď už boli naše výrobky servisované svojpomocne alebo v inom ako autorizovanom servise alebo u nás.

 

Na všetky ostatné produkty (napr. krabičky a pod.) sa vzťahuje štandardná 2 ročná záruka!